Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home » Sơ đồ, thiết kế khu đô thị Thanh Hà (trang 3)

Sơ đồ, thiết kế khu đô thị Thanh Hà

Thiết kế tầng 4 của chung cư Thanh Hà Mường Thanh

mat-bang-tang-4

Tầng 3 chung cư Thanh Hà Mường Thanh gồm các căn hộ có diện tích: 70,28m2 (số lượng 12 căn/1 tầng) 74,13m2 (căn góc, số lượng 4 căn/1 tầng) 67,11m2 (căn góc, số lượng 2 căn/1 tầng) 74,42m2 (căn góc, số lượng 2 căn/tầng). Tất cả các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh đều được thiết kế hợp …

Xem thêm »

Thiết kế tầng 6 của chung cư Thanh Hà Mường Thanh

thiet ke tang 6

Tầng 6 chung cư Thanh Hà Mường Thanh gồm các căn hộ có diện tích: 70,28m2 (số lượng 12 căn/1 tầng) 74,13m2 (căn góc, số lượng 4 căn/1 tầng) 67,11m2 (căn góc, số lượng 2 căn/1 tầng) 74,42m2 (căn góc, số lượng 2 căn/tầng). Tất cả các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh đều được thiết kế hợp …

Xem thêm »

Thiết kế tầng 3 các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh

Thiết kế tầng 3 các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh

Tầng 3 chung cư Thanh Hà Mường Thanh gồm các căn hộ có diện tích: 70,28m2 (số lượng 12 căn/1 tầng) 74,13m2 (căn góc, số lượng 4 căn/1 tầng) 67,11m2 (căn góc, số lượng 2 căn/1 tầng) 74,42m2 (căn góc, số lượng 2 căn/tầng). Tất cả các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh đều được thiết kế hợp …

Xem thêm »

Thiết kế tầng 2 các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh

Thiết kế tầng 2 các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh

Tầng 2 chung cư Thanh Hà Mường Thanh gồm các căn hộ có diện tích: 72,98m2 (số lượng 12 căn/1 tầng) 74,13m2 (căn góc, số lượng 4 căn/1 tầng) 67,11m2 (căn góc, số lượng 2 căn/1 tầng) 74,42m2 (căn góc, số lượng 2 căn/tầng). Tất cả các căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh đều được thiết kế hợp …

Xem thêm »